Konto bankowe Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu 
68 1020 2821 0000 1402 0107 9672
opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca