Kadra pedagogiczna

 

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

Stopień awansu

1.

Żemojtel Marta

dyrektor

Nauczyciel dyplomowany

2.

Milerska Joanna

wicedyrektor

Nauczyciel mianowany

3.

Suchorzewska Milena

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel przedszkola

Nauczyciel kontraktowy

4.

Urbaniak Małgorzata

Nauczyciel stażysta

 

5.

Subocz Kornelia

Nauczyciel mianowany

6.

Gębala Dorota

Nauczyciel dyplomowany

7.

Sokołowska Anna

Nauczyciel dyplomowany

8.

Walkowiak Ewelina

Nauczyciel mianowany

9.

Pasieka Renata

Nauczyciel dyplomowany

10.

Szajewska Anna

Nauczyciel dyplomowany

11.

Korkuć Agnieszka

Nauczyciel kontraktowy

12.

Kukiełczyńska Małgorzata

Nauczyciel mianowany

13.

Lebiedź Beata

Nauczyciel dyplomowany

14.

Czense Magdalena

Nauczyciel kontraktowy

15.

Gwiazda Karolina

Nauczyciel dyplomowany

16.

Chłopecka Anna

Nauczyciel mianowany

17.

Rdzanek – Gębala Karolina

Nauczyciel kontraktowy

18.

Piasecka Marta

Nauczyciel dyplomowany

19.

Niezgoda Ewa

Nauczyciel mianowany

20.

Ponikiewska Marta

Nauczyciel kontraktowy

21.

Kornak Alina

psycholog

Nauczyciel mianowany

22.

Małota Aleksandra

logopeda

Nauczyciel mianowany

23.

Mróz Alicja

logopeda

Nauczyciel mianowany

24.

Świderek Eliza

Język angielski

Nauczyciel kontraktowy

25.

Spychalska Dorota

Nauczyciel religii

Nauczyciel dyplomowany

26.

Lech Magdalena

rehabilitantka

Nauczyciel kontraktowy