DYREKTOR

 Żemojtel Marta

Z – CA DYREKTORA

Milerska Joanna


10 NAUCZYCIELI

5 NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH W GRUPACH INTEGRACYJNYCH

5 SPECJALISTÓW- LOGOPEDA, PSYCHOLOG, REHABILITANT RUCHOWY, TYFLOPEDAGOG, SURDOLOGOPEDA 

14 PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWYCH