Przedszkole Miejskie nr 1 im. Juliana Tuwima

Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

tel 94-352-27-12

e-mail: dyrektor@pm1kg.pl

wicedyrektor@pm1kg.pl