Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu realizuje zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.