Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Juliana Tuwima prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole dysponuje powierzonym w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ulicy Zygmuntowskiej 38 w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg.

BUDYNEK

-      rok budowy – 1999

-      kubatura – 7612,5 m3

 

GRUNTY

Działka oznaczona numerem 47/3 obręb 11 położona przy ul.  Zygmuntowskiej 38                                w Kołobrzegu:

-      powierzchnia zabudowy – 1734 m2

-      powierzchnia użytkowa –  m2

 

 

WARTOŚĆ BRUTTO MIENIA – (na dzień 31.12.2020 r.)

 

–    wartość gruntu: 142.159,03

-      wartość budynku: 3.134.035,00

-      wartość środków trwałych:  256.418,35

-      wartość wyposażenia (pozostałe środki trwałe): 180.379,06