Budynek:

Rozpoczęcie budowy 1998r.

Zakończenie budowy 1999r.

Oddanie do użytku 01.01.2000r.

Kubatura 7612,5 m³

Powierzchnia użytkowa 1734 m²

Wartość budynku  brutto (stan na 31.12.2014r.) 2 956 756,00 zł

 

 

Grunty:

Wartość gruntu brutto (stan na 31.12.2014)  142 159,03 zł
Działka oznaczona numerem 47/3  położona przy ulicy Zygmuntowskiej 38 w Kołobrzegu
Powierzchnia 4636m2