Kołobrzeg, 27.02.2015

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

              im. Juliana Tuwima

w Kołobrzegu

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

Dział

Rozdział

Opis

Wartość

801

80104

Przedszkola

1 135 065,00

801

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7 745,00

801

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

134 064,00

801

80149

Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                                     w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

373 579,00

854

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

70 026,00

Wydatki ogółem

1 720 478,00

 

 

 

 

Dochody

Dział

Rozdział

Opis

Wartość

801

80104

Oświata i wychowanie

3 000,00

Dochody ogółem

3 000,00