Oświadczenia majątkowe umieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg